Abundo AB har fått ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting – SKL

Uppdraget består i att sammanställa en förstudie över hur DNSSEC och IPv6 support i DNS ska kunna införas. SKL har idag ett hundratal domäner registrerade och vill få kontroll på kostnader samt konsolidera registrarer/DNS drift.