Abundo inför HTTPS på hemsidan

I ett led att säkra all kommunikation över internet har Abundo aktiverat HTTPS med SSL certifikat från Letsencrypt på denna hemsida.

Enligt SSLLabs har vi numera stort A i säkerhet på hemsidan om https://abundo.se används.