Ett fåtal kunder har haft jordproblem med ASR5k, det har varit osäkert på om detta berott på själva produkten eller om det är installationen som haft brister.

Abundo är därför anlitade för att samla in statistik/felrapporter, analysera och försöka hitta mönster i problemen, samt diskutera med hårdvaruteamet eventuella lösningar på problemen.