(Svenska) Abundo stödjer pydev, en python plugin för Eclipse IDE